Kontakt

Rada Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

rada.uczelni@zut.edu.pl

https://radauczelni.zut.edu.pl

 

Adres do korespondencji:

Rada Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Al. Piastów 17,

70-310 Szczecin

 

 

 

Obsługa Rady Uczelni

Biuro Rektora

mgr Aneta Serafin

tel. 91 449-44-68

serafin@zut.edu.pl

Adres biura RU: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów 19 (pokój nr 145)