Kontakt

Rada Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

tel. 91 449-44-68

rada.uczelni@zut.edu.pl

Adres: Budynek Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48