Skład Rady

Kadencja pierwszej Rady Uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

  • Edward Osina – przewodniczący
  • Zbigniew Cenkier
  • Tomasz Panas

Członkowie ze wspólnoty Uczelni:

  • prof. dr hab. Ewa Mijowska
  • prof. dr hab. Piotr Masojć
  • prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład pierwszej Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Funkcję tę obecnie pełni Eryk Szawaryński