prof. dr hab. Ewa Mijowska

Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: chemia fizyczna). Od 2000 r. doktorantka w Politechnice Szczecińskiej (badania syntezy i charakterystyki nanostruktur molekularnych). W latach 2001-2004 była pracownikiem naukowym w Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden, kontynuując badania rozpoczęte w Polsce. Stopień doktora uzyskała w sierpniu 2004 r. na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (Niemcy). W 2005 r. odbyła staż podoktorski w Surrey University, Guildford, Advanced Technology Institute w Wielkiej Brytanii. W październiku 2005 roku wróciła na Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie (wówczas Politechnika Szczecińska).
W 2008 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 2012 roku tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie technologa chemiczna. W 2015 roku została przewodnicząca komitetu naukowego cyklicznej Krajowej Konferencji „Grafen i inne materiały 2D”. Pełniła rolę kierownika jedenastu projektów z zakresu badań podstawowych i aplikacyjnych. W trakcie swojej działalności naukowo-dydaktycznej wypromowała dziesięciu doktorów nauk technicznych, większość prac zostało wyróżnionych przez Radę Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Była kilkukrotnie ewaluatorem największego europejskiego programu Graphene Flagship oraz ekspertem w Narodowym Centrum Nauki. Była w gronie Radnych Narodowego Centrum Nauki na kadencję 2016-2020. Podczas swojej 20 letniej pracy badawczej opublikowała ponad trzysta dwadzieścia prac znajdujących się na liście filadelfijskiej (indeks Hirscha 43, liczba cytowań bez autocytowań ponad 6300 wg. web of science).