Zbigniew Cenkier

Szczecinianin sercem i duszą. Inżynier i pasjonat sportu z zamiłowania. Urodzony w 1969 roku. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej  o kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Ukończył także Szkołę Menedżerów Politechniki Szczecińskiej oraz wcześniej Technikum Mechaniczne w Szczecinie.

Po ukończeniu studiów karierę zawodową rozpoczął w Zakładzie Mechanicznym „Adamus”. Firma ta wyróżniała się wówczas innowacyjnością i nowoczesnością. Zbigniew Cenkier pracował w niej jako konstruktor-technolog przygotowując i realizując projekty form wtryskowych.

W 1995 roku związał się na 10 lat ze Stocznią Szczecińską. Najpierw jako specjalista gospodarki magazynowej brał udział w modernizacji infrastruktury przedsiębiorstwa, a następnie realizował się na stanowiskach kierowniczych w obszarze technicznego i ekonomicznego  przygotowania budowy statków.

W różnych strukturach Stoczni rozwinął, obok aspektów technicznych w obszarze wyposażenia okrętowego, materiałów hutniczych, organizacji budowy różnych jednostek pływających, także umiejętności menedżerskie i ekonomiczne. Brał udział w budowie serii: kontenerowców, masowców, chemikaliowców i innych jednostek  wykonywanych dla różnych armatorów z całego świata. Z ramienia Stoczni był audytorem około 500 firm kooperujących, a także negocjatorem reprezentującym Stocznię przy wielu ważnych kontraktach.  

W  tym okresie znacznie rozwinął swoje kompetencje i umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i pracach studyjnych w obszarach zarządzania przedsiębiorstwami, logistyką, aspektami gospodarki materiałowej i magazynowej przedsiębiorstw produkcyjnych i nie tylko. Te doświadczenia i umiejętności wykorzystał jako: Sekretarz Rady Nadzorczej Rypińskich Zakładów Okrętowych oraz Społeczny Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Selfa” Szczecin.

Fascynacja techniką i chęć ciągłego ulepszania i rozwoju procesów potwierdzają liczne innowacyjne rozwiązania stosowane w bieżącej działalności jak i patentowane w poprzednich latach (min. patent systemu automatyzacji procesu załadunku detali długich wykonany we współudziale z profesorem Politechniki Szczecińskiej, innowacje zawarte w  projekcie automatyzacji procesów obróbki i konserwacji detali wielkogabarytowych oraz automatyzacja procesów dużych serii wykonanych dla firmy STr).

Od 2005 Zbigniew Cenkier związany jest z firmą STr Sp z o.o. Przedsiębiorstwo jest producentem elementów metalowych wykowywanych metodami obróbki skrawaniem na maszynach CNC oraz zajmującym się zaopatrzeniem i wyposażeniem jednostek pływających. Jako Dyrektor, a od 2007 roku Członek Zarządu  realnie wpłynął na rozwój i rozbudowę  małej rodzinnej firmy do średniej wielkości przedsiębiorstwa. STr to w 99% eksporter współpracujący z dużymi światowymi koncernami. Zbigniew Cenkier od 2009 roku prowadzi również własną działalność gospodarczą w obszarach projektów przemysłowych, zarządzania produkcją i logistyką.

Jest członkiem  Rady Dydaktyczno-Przemysłowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, przedstawicielem firmy STr w strukturach Północno-Zachodniej Izby Gospodarczej oraz Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, członkiem Rady Gospodarczej miasta Szczecin oraz członkiem Klubu Wiedzy Harvard Business Review Polska Club. Przez kilka lat jako przedstawiciel przemysłu prowadził zajęcia ze studentami na WIMiM.

W latach 2019 -2020 był także członkiem Rady Uczelni ZUT Szczecin.

Praca, inżynieria i zarządzanie to jego pasje, ale nie jedyne. Od dziecka związany ze sportem, a szczególnie piłką nożną. Reprezentuje STr sp. z o.o. w Pogoń Szczecin Business Club. Nadal regularnie z przyjaciółmi biega za piłką po boisku. Regeneruje się najchętniej podróżując – zwykle z rodziną. Jest bowiem szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci.

Społecznie angażuje się także w działalność LZS Bezrzecze, organizacje festynów dla pracowników firmy, udziela wsparcia w  innych dziedzinach życia społecznego w mieście. Od wielu lat wspiera min. Festiwal Piosenki Harcerskiej w Szczecinie.

Często powtarza motto, że rozwój indywidualny jednostek to napęd do rozwoju całej ludzkości ale wierzy przez wszystkim w pracę zespołową ludzi.  Poprzez synergię można osiągnąć znacznie więcej niż suma pracy pojedynczych jednostek. Wartość dodana z takich działań daje przewagę konkurencyjną, satysfakcje z osiąganych celów oraz radość z rozwoju indywidualnego uczestników.