Edward Osina

Urodzony 11 października 1954 r. w Krasnymstawie. Pierwsze lekcje ekonomii, pracowitości i rzetelności uzyskał od swojego ojca – stolarza. Dlatego słowa zaczerpnięte z Cycerona że „Rzetelność to stałość, wiarygodność i prawość w przyrzeczeniach i umowach” staną się Jego dewizą na przyszłe lata.

Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Lublinie, jako pasjonat żeglarstwa przybył do Szczecina, aby zrealizować swoje marzenie - opłynąć jachtem cały świat. Jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej, ukończył Wydział Budownictwa i Architektury w specjalności instalacje sanitarne.

Pierwszym zakładem pracy, z którym się związał, było Państwowe Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL”, gdzie przepracował 13 lat.

W 1991 roku wraz ze wspólnikami zapoczątkował działalność Przedsiębiorstwa Budowlanego Calbud Sp. z o.o. zatrudniającego obecnie około 300 pracowników, zarówno w kraju jak i za granicą, głównie w Niemczech. Od początku działalności Spółki pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Calbud to firma inżynieryjno-budowlana, której atutem jest szeroki zakres usług świadczonych na zasadach generalnego wykonawstwa, zarówno dla budownictwa ogólnego jak i przemysłowego. Spółka realizuje przede wszystkim obiekty w systemie „pod klucz”, tak w roli generalnego wykonawcy inwestycji, jak i w ramach tworzonych konsorcjów z innymi podmiotami.

Edward Osina jest inicjatorem powstania Komisji Budownictwa przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie, w której przez 2 lata sprawował funkcję przewodniczącego.

Przez kilkanaście lat pełnił także rolę Kanclerza Loży Szczecińskiej Business Centre Club (BCC) - największej w Polsce organizacji zrzeszającej pracodawców z kraju i z zagranicy. Od dwóch lat zasiada w Konwencie BCC, którego członkowie podejmują aktywne działania opiniotwórcze w ramach kontaktów z komisjami rządowymi i parlamentarnymi.

Aktywnie działa na rzecz regionu Pomorza Zachodniego, uczestnicząc w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w charakterze członka  Prezydium.

Zgodnie z zamysłem Edwarda Osiny sukces firmy nie został ograniczony tylko do sfery ekonomicznej, ale stał się również źródłem ważnych inicjatyw w zakresie działań na płaszczyźnie społecznej, kulturalnej oraz sportowej.     

Szczególną sferą zaangażowania Edwarda Osiny, zaraz po budownictwie, jest przestrzeń kultury i sztuki, czego najlepszym wyrazem było założenie w 2009 roku Galerii Kapitańskiej, w której odbywają się wystawy prac malarskich, rzeźbiarskich i fotograficznych. Działalność Galerii stanowi formę nieodpłatnego wsparcia artystów oraz promocji kultury i sztuki wśród mieszkańców Szczecina - wstęp na wszystkie wernisaże i wystawy jest bowiem bezpłatny. Galeria jest także popularnym miejscem spotkań, panelów dyskusyjnych, a także przedstawień teatralnych. Zaangażowanie Edwarda Osiny w sferę kultury i sztuki zostało dostrzeżone przez Prezydencką Radę Kultury miasta Szczecin, która przyznała mu w 2009 roku tytuł Mecenasa Kultury.

Jako Prezes firmy Edward Osina potrafi dzielić się z innym osiągniętym sukcesem w biznesie, angażując się w szereg działań na rzecz osób najuboższych, chorych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspierając inicjatywy i organizacje działające w sferze sztuki, edukacji i sportu.

Jest inicjatorem powstania Fundacji ARS et BONUM (sztuka i dobro) udzielającej pomocy materialnej i rzeczowej artystom, muzykom i sportowcom, wśród których wymienić można wybitną polską rzeźbiarkę Wandę Czełkowską. Wsparcie firmy trafia także do utalentowanych przedstawicieli świata kultury i sportu, by wspomnieć Krzysztofa Meisingera – jednego z najzdolniejszych gitarzystów klasycznych młodego pokolenia, czy kolarzy skupionych wokół Grupy Kolarskiej  „Piast Szczecin” -  z olimpijczykiem i reprezentantem Polski Damianem Zielińskim na czele.

Jest także Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie, działającego aktywnie na rzecz szczecińskiego Muzeum  poprzez zakupy cennych obrazów do muzealnej kolekcji.

Wśród wielu wyróżnień i nagród  firmowych i osobistych, wskazać należy jedną z najbardziej prestiżowych nagród gospodarczych w Polsce przyznawaną przez BCC, tj.  Złotą Statuetkę  LIDER POLSKIEGO BIZNESU wręczoną w roku 2013 na uroczystej Gali w Teatrze Wielkim w Warszawie.