Marcin Witkowski

Pochodzący z Karlina, absolwent Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu. Jest studentem kierunku technologia żywności i żywienia człowieka na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie.

W latach 2012-2020 aktywny członek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Instruktor harcerski w stopniu podharcmistrza pełniący w przeszłości takie funkcje jak: Drużynowy czy przewodniczący Obwody Szczecińskiego ZHR.

Od rozpoczęcia studiów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zaangażowany w działalność w rzecz studentów w ramach samorządu wydziałowego. W latach 2019-2020 Przewodniczący Sejmiku Wydziałowego Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa. 

W roku 2020 został wybrany Przewodniczącym Parlamentu Samorządu Studenckiego ZUT w Szczecinie na kadencję 2020-2022.

Pan Marcin reprezentuje wszystkich studentów ZUT oraz prowadzi działalność na rzecz studentów w  zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, naukowych i wychowawczych. Wraz ze swoim zespołem jest współorganizatorem wszystkich przedsięwzięć, które organizuje Parlament Samorządu Studenckiego ZUT.

Jest członkiem Senatu Akademickiego ZUT.

Rozwijając swoje zainteresowania naukowe skupia się na technologii mięsa. Sam jest praktykantem i stażystą zakładu przetwórstwa mięsa Goodvalley w Przechlewie.

Prywatnie pasjonat górskich wędrówek, aktywnego spędzania czasu oraz czytania książek dotyczących samorozwoju. W pracy z członkami samorządów dąży do sukcesu powtarzając cytat „Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania”.

Jest przekonany, że będąc rodziną możemy zbudować przyszłość.