Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Uczelni

Posiedzenia Rady Uczelni odbywają się zwyczajowo w drugi poniedziałek miesiąca o godz. 09.00, o ile nie wystąpią inne okoliczności w kalendarzu uczelni (z wyłączeniem wakacji letnich).
Posiedzenia Rady Uczelni odbywają się w sali konferencyjnej (budynek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul. Pułaskiego 10).

 

Terminy posiedzeń w 2023 r:

09 stycznia 2023 r.

06 lutego 2023 r.