Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Uczelni

11 stycznia 2021 r.

27 stycznia 2021 r.

08 lutego 2021 r.

08 marca 2021 r.

12 kwietnia 2021 r.

10 maja 2021 r.

17 maja 2021 r.

14 czerwca 2021 r.

22 czerwca 2021 r.

14 września 2021 r.