Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Uczelni

Posiedzenia Rady Uczelni odbywają się zwyczajowo w drugi poniedziałek miesiąca o godz. 09.00, o ile nie wystąpią inne okoliczności w kalendarzu uczelni (z wyłączeniem wakacji letnich).
Posiedzenia Rady Uczelni odbywają się w sali konferencyjnej (budynek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul. Pułaskiego 10).

 

Terminy posiedzeń w 2022 r:

10 stycznia 2022 r.

14 lutego 2022 r.

14 marca 2022 r.

04 kwietnia 2022 r.

09 maja 2022 r.

12 maja 2022 r.

13 czerwca 2022 r.

24 czerwca 2022 r.

30 sierpnia 2022 r.

19 września 2022 r.