Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Uczelni

Posiedzenia Rady Uczelni zwyczajowo odbywają się w sali konferencyjnej (budynek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul. Pułaskiego 10).

 

Terminy posiedzeń w 2024 r:

03 stycznia 2024 r. nadzwyczajne (online)

09 stycznia 2024 r.

22 stycznia 2024 r. nadzwyczajne (online)

15 lutego 2024 r. - przed posiedzeniem spotkanie z kandydatami na Rektora ZUT

01 marca 2024 r. (online)

26 marca 2024 r. - sala Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

09 kwietnia 2024 r. - sala Rad Wydziału Elektrycznego

23 kwietnia 2024 r. nadzwyczajne (online)

14 maja 2024 r.

28 maja 2024 r. nadzwyczajne (online)