Aktualności

Zaopiniowanie projektu Statutu ZUT 24.06.2019 13:48

Dnia 17 czerwca 2019 r. Rada Uczelni jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Dodatkowo Rada Uczelni przedłożyła, oprócz pozytywnej opinii, uwagi i komentarze oraz korekty stylistyczne doskonalące projekt Statutu.

Statut ZUT w dniu 28 czerwca zostanie poddany pod obrady Senatu.