Aktualności

Spotkanie Władz Uczelni z członkami pierwszej Rady Uczelni 28.05.2019 12:00

Na zdjęciu jest JM Rektor ZUT oraz członkowie pierwszej Rady Uczelni - fot. Jerzy Undro

28 maja 2019 r. odbyło się spotkanie władz Uczelni zwołane przez Jego Magnificencję Rektora dra hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT z powołaną pierwszą Radą Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kadencję do 31 grudnia 2020 r.

Rektor wręczył członkom Rady Uczelni, wybranym przez Senat ZUT Uchwałą nr 52 z dnia 26 kwietnia 2019 r., akty powołania.

Podczas spotkania dyskutowano o zadaniach Rady Uczelni wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Członkowie Rady Uczelni przeprowadzili również dyskusję nad projektem regulaminu funkcjonowania Rady.