Aktualności

Rada Uczelni wskazała kandydata na Rektora na kadencję 2020-2024 10.03.2020 09:45

Rada Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu, wskazała w dniu 9 marca 2020r.  kandydata dra hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT na rektora ZUT na kadencję 2020–2024.

Uchwała została podjęta jednomyślnie i przekazana do Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Wyboru rektora na kadencję 2020-2024 dokona kolegium elektorów w dniu 9 kwietnia 2020r.