Porządek obrad

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni

Członkowie Rady Uczelni

Uprzejmie zapraszam na pierwsze posiedzenie Rady Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 09.00 w pokoju nr 12 (budynek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul. Pułaskiego 10).

 

Porządek obrad:

  1.  Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
  2.  Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
  3.  Interpelacje. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Uczelni
Edward Osina