Rada Uczelni

Rada Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

tel. 91 449-44-68
rada.uczelni@zut.edu.pl
adres: Budynek Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48