Aktualności

Wybory uzupełniające do Rady Uczelni 20.09.2021 15:01

Do dnia 1 października br zgłaszać można kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Uczelni.

Wybory zostaną przeprowadzone do dnia 29 października br.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.zut.edu.pl/uczelnia/wybory.html