Aktualności

Uchwalenie Regulaminu Rady Uczelni 18.06.2019 08:00

Rada Uczelni w głosowaniu jawnym w obecności 7 osób z ogólnej liczby 7 członków statutowego składu, 7 głosami "tak" uchwaliła Regulamin Rady Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Regulamin Rady Uczelni ZUT określający tryb jej funkcjonowania, stanowi załącznik do uchwały nr 1 Rady Uczelni ZUT z dnia 17.06.2019 r.