Aktualności

Skład Rady Uczelni na kadencję 2021-2024 07.12.2020 13:26

W dniu 4 grudnia 2020 roku Senat  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dokonał wyboru członków Rady Uczelni na kadencję 2021-2024 w składzie:

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

1. Zbigniew Cenkier

2. Edward Osina

3. Tomasz Panas

Członkowie ze wspólnoty Uczelni:

1. dr hab. inż. Marcin Hołub, prof. ZUT

2. prof. dr hab. Ewa Mijowska

3. prof. dr hab. inż. Danuta Szczerbińska

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w skład Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Parlamentu Samorządu Studenckiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Funkcję tę obecnie pełni Marcin Witkowski.