Aktualności

Senat ZUT powołał przewodniczącego Rady Uczelni na kadencję 2021-2024 26.01.2021 13:50

W dniu 25 stycznia 2021 roku Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powołał w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów Zbigniewa Cenkiera na przewodniczącego Rady Uczelni na kadencję 2021-2024.

Wcześniej, na posiedzeniu w dniu 11 stycznia br. członkowie Rady do pełnienia tej funkcji wskazali Zbigniewa Cenkiera  – członka Zarządu STr. Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewodniczącym Rady jest jej członek pochodzący spoza wspólnoty Uczelni.